Get Adobe Flash player
Nyheter:
Jag har fått ett antal frågor om vad som händer vid en bodelning pga. skilsmässa Det man skall tänka på är att för gifta så är det Giftorätten som gör att man får dela med sig 50-50 i det gemensamma boet. Detta gäller i de allra flesta fall s.k. normalfallet. Om den ena maken däremot är ensammägare till exempelvis en sommarstuga, bostadsrätt eller fastighet blir det mer komplicerat och därför är rekommendationen att makar äger detta gemensamt.                                
Om man är Sambo så blir det ännu viktigare att man träffar överenskommelse om hur ägarförhållandet ligger till och det är helt avgörande vid en separation.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POVISI, Lars-Göran Ytterberg, Telefon: 0506-30833, Mobil: 0703453988, Epost: povisi@telia.com